loenco@gmail.com

+30 211 7158728

Η διοίκηση της Loenco αναγνωρίζει τους κινδύνους που ενδέχεται να απειλήσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των δραστηριοτήτων της και διαθέτει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 22301:2019 ώστε:

  • Να διασφαλίσει την Επιχειρησιακή Συνέχεια κρίσιμων δραστηριοτήτων σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού που οδηγεί σε μη διαθεσιμότητα ή αδυναμία πρόσβασης των εγκαταστάσεων της εταιρίας

  • Να είναι σε θέση να επιστρέψει σε αποδεκτά επίπεδα λειτουργίας στο συντομότερο δυνατό χρόνο

  • Να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν περιστατικά διακοπής στην αξιοπιστία και φήμη της εταιρίας ενώπιον των πελατών της

Οι στρατηγικές έκτακτης ανάγκης της εταιρείας προστατεύουν την ασφάλεια του προσωπικού και τη φήμη της εταιρείας, σε συνδυασμό με τη συνεχή και αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών προς τα ενδιαφερόμενα μέρη, διατηρώντας ταυτόχρονα τη συμβατική και νομική συμμόρφωση προς στους κανονισμούς. Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας, μέσω της τήρησης της πολιτικής, των διαδικασιών και των σχετικών σχεδίων Επιχειρησιακής Συνέχειας, έχει σαν στόχο:

  • Τη διαφύλαξη της υγείας και ασφάλειας του προσωπικού

  • Τη διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας και φήμης

  • Την προστασία των δραστηριοτήτων εκείνων που παράγουν αξία

  • Της διασφάλισης της ικανότητας της εταιρείας να παράσχει αδιαλείπτως τις Υπηρεσίες και τα Προϊόντα της.

  • Την καθιέρωση συστηματικών μεθόδων για το σχεδιασμό και την αξιολόγηση των απαιτήσεων Επιχειρησιακής Συνέχειας της εταιρίας

  • Τη θέσπιση συγκεκριμένων στρατηγικών ανάκαμψης και τη σύνταξη εφαρμόσιμων σχεδίων αντιμετώπισης περιστατικών Επιχειρησιακής Συνέχειας

Το ΣΕΣ περιλαμβάνει τις κρίσιμες εγκαταστάσεις της εταιρείας, τον εξοπλισμό, τα συστήματα, τις διαδικασίες που είναι απαραίτητα για τη συνέχιση της επιχείρησης κατά τη διάρκεια διακοπής εργασιών. Κάθε σημαντική πτυχή της Loenco έχει οριστεί στα σχέδια με στόχο την ανάκτηση κρίσιμων διαδικασιών της με την ελάχιστη δυνατή διακοπή και το συντομότερο δυνατό, ανάλογα με τη φύση της διαταραχής της δραστηριότητας.

Ως ελάχιστη απαίτηση, το ΣΕΣ της Loenco θα υπόκειται σε τακτική επανεξέταση και ενημέρωση. Ένα επίσημο δοκιμαστικό πρόγραμμα διεξάγεται και αξιολογείται από τα διευθυντικά στελέχη ενώ μέσω Ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση, θα καθιερώνονται και θα ανασκοπούνται σκοποί βελτίωσης

Η ανώτατη διοίκηση έχει δεσμευτεί για συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και για συνεχή βελτίωση της επάρκειας, καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.

 

Εκ μέρους της Διοίκησης

Παναγιώτης Λαυράκης

03.01.2022 

Copyright 2017 © loenco-hellas.com All rights reserved
Κατασκευή Ιστοσελίδας EzStore.gr